KONTAKT:

SHOWROOM & OWAY ACADEMY

Francouzská 17 / Sázavská 1

+420 725 783 123

Email: showroom

www.ecosalonrolland.cz

Navštivte nás: Street View

KAROLINA ROSSI

Je nám velkým potěšením srdečně Vás pozvat na vernisáž obrazů umělkyně a výtvarnice Karoliny Rossi, která dne 9.5.2017 od 19 hod zahájí vernisáží svou výstavu v prostorách ECOart ORGANIC BEAUTY SALON & SHOWROOM. Můžete se těšit na skvělou atmosféru, příjemnou hudbu, vine bar a samozřejmě OWAY poradenství. Přijměte srdečné pozvání.. POZVÁNKA

.

Karolina Rossi – ve své práci se pohybuji v několika rovinách:

.
1) Jak funguje lidská představivost ve chvíli, kdy něco známe pouze z jiných zdrojů a nemáme možnost se k věci sami fyzicky přiblížit? Jako dobrý příklad může posloužit třeba Mariánský příkop v Tichém oceánu, jehož největší hloubka přesahuje 10 000 metrů. Zatím je známo, že tu žije 13 druhů živočichů nejpodivnějších tvarů, uzpůsobených k životu v tak ohromné hloubce. Jen málokdo ale má možnost do Mariánského příkopu skutečně nahlédnout, a tak nám musí stačit to, co se o něm dozvíme zprostředkovaně a to, co nám dovolí vidět naše vědomí. Obdobným příkladem je i vesmír. Zajímají mě limity představivosti ve chvíli, kdy je stanoven konkrétní impuls bez jeho faktické znalosti.

.
2) Jakou podobu vytvoří mozek předmětu, který se teprve chystá spatřit? A jakou podobu vytvoří události, kterou se teprve chystá prožít? Účel zobrazení limituje představivost. Záleží na osobnosti pozorovatele a jeho postoji. Jde mi o moment očekávání, ve kterém má člověk tendenci svůj zážitek nad dimenzovat nebo naopak z něj vytvořit záležitost bezvýznamnou.

.
3) Do jaké míry se dokáže jedinec, zahlcený informacemi, soustředit na jednu věc nebo jedno téma? V současné době čteme zprávy v podstatě ob řádek nebo přeskakujeme celé odstavce, abychom mohli tímto způsobem ještě stihnout přečíst další a další události a pojmuli co největší množství informací v co nejkratším časovém úseku. Na sociálních sítích si často neotevřeme obrázek, ale letmo jej prohlédneme, abychom tímto způsobem shlédli ještě několik desítek ne-li stovek dalších. Je člověk schopen se dlouhodobě soustředit na jednu věc, aniž by trpěl obavou, že mu utíká spousta dalších?

.

“ Kreslíř se snaží nejprve klasifikovat skvrnu. Například kaňku podle jistých kritérií, a pak ji zařadit do jakéhokoliv známého schématu. Schéma není výsledek procesu abstrakce a tendence zjednodušovat, představuje první přibližnou, nepřesnou kategorii, která se postupně upřesňuje, aby co nejvíc odpovídala reprodukovanému tvaru.”
Gombrich E. H., Umění a iluze

.

VÍCE O KAROLINĚ ROSSI: ZDE

.http://karolinarossi.blogspot.cz/

OCHUTNÁVKA UMĚLECKÝCH DĚL:

.

.

Výstava obrazů je prodejní, ceny obrazů je možné konzultovat na recepci ECOart ORGANIC BEAUTY SALON & SHOWROOM

.

.

.